I Dzień Hotelarza

 

Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa zorganizowało 6 grudnia 2002 r. Dzień Hotelarza, który w zamierzeniu ma być imprezą cykliczną.  Celem tej imprezy jest propagowanie wiedzy o turystyce jak również integracja poszczególnych roczników studentów Organizacji Usług Turystyczno – Hotelarskich z pracownikami Katedry tejże specjalności. Pierwsza część imprezy odbyła się na uczelnianej auli, a rozpoczęła się od wykładu prof. Piotra Palicha, kierownika Katedry Organizacji Usług Turystyczno – Hotelarskich. Następnie rozpoczęły się rozgrywki miedzy reprezentacjami I, II, III roku oraz Katedry. Wygrała reprezentacja tej ostatniej.

Impreza prowadzona była przez duet: mgr Aleksandrę Grobelną i studentkę Annę Cebulę.

W godzinach popołudniowych odbył się mecz siatkówki studenci kontra Katedra i przyjaciele. Wygrali studenci.