2012 Gdańsk

W dniu 14.04.2012 w ramach Międzynarodowych Tragów Gdańskich odbyło się spotkanie organizowane przez Wyższa Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. X jubileuszowe  Międzynarodowe Forum Turystyki Studenckiej na temat: Aspekty organizacyjno-ekonomiczne EURO 2012 Polska-Ukraina przyciągnęło wielu ciekawych gości. Prelegentami wygłaszanych referatów były zarówno osoby z polskich uczelni, takich jak: Akademia Morska w Gdyni, WSTiH w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a także zagranicznych: Politechniki Lwowskiej, Galicyjskiej Akademii Iwano-Frankiwsk. Forum przebiegało pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku oraz J. M. Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku., a zaproszonymi gośćmi były osoby między innymi z Urzędu Miasta Gdańska, z Biura ds. Sportu i Euro 2012 .

Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa reprezentowały dwie osoby: Dorota Przybylska i Mateusz Reszka, którzy wygłosili referat pt. „Dostępność komunikacyjna i jej znaczenie w turystyce na przykładzie miasta Gdańsk”.

D.P.