2007 Szczecin

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wykorzystanie elementów Promotion-Mix w promocji turystyki w regionach”

Szczecin 12 – 14.11.2007

W dniach 12 – 14 listopada 2007r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w Szczecinie odbyła się V ogólnopolska konferencja naukowa „Wykorzystanie elementów Promotion-Mix w promocji turystyki w regionach”. W konferencji udział wzięło 40 uczestników  z Białegostoku, Wrocławia, Gdańska, Lublina i Wrocławia oraz 20 uczestników ze Szczecina. Naszą uczelnię reprezentowały studentki III roku OUTH: Jadwiga Brunka, Luiza Grzonka oraz Katarzyna Margalska. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania  i Ekonomiki Usług profesor Aleksander Panasiuk, który jest jednocześnie opiekunem organizatora konferencji Koła Naukowego „Konturus”. W ramach konferencji wydano recenzowaną publikację, którą otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji. Obrady toczyły się w obecności złożonego z pracowników naukowych prezydium, które pomimo krytycznych uwag, zgodnie podkreślało wysoki poziom wystąpień. W czasie zorganizowanej przez Koło Naukowe Turystyki „Konturus” konferencji uczestnicy mieli nie tylko okazję podzielić się swoją wiedzą na temat marketingu terytorialnego, ale również poznać niektóre atrakcje turystyczne miasta i regionu. Program zwiedzania obejmował poniemieckie schrony przeciwlotnicze pod dworcem głównym w Szczecinie oraz ruiny fabryki benzyny syntetycznej w Policach. Przez cały okres trwania konferencji w przygotowaniach i działaniach brali udział wszyscy członkowie Koła, pod nadzorem pełniącego obowiązki opiekuna, doktora Adama Pawlicza.

L.G