2012 BFN

W dniach 23 – 24 maja 2012 roku na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni odbył się X Bałtycki Festiwal Nauki.  Na terenie Wydziału odbyły się pokazy i warsztaty przeprowadzone w laboratoriach badawczych oraz wykład multimedialny. Celem festiwalu jak zawsze była nauka poprzez ciekawą zabawę.

W ciągu dwóch dni trwania Festiwalu dzieci wzięły udział w następujących pokazach:
1. „Chemia jaką każdy lubi”, zorganizowanym przez dr inż. Alinę Dereszewską i dr inż. Joannę Brzeską,
2. „Niewidoczni towarzysze naszego życia”, zorganizowanym przez dr inż. Anitę Kukułowicz i mgr inż. Agatę Muszyńską,
3. „Proste metody wykrywania zafałszowań żywności”, przygotowanym przez dr inż. Aleksandrę Wilczyńską i dr inż. Joannę Newerli-Guz,
4. „Czy lody są zdrowe?” zorganizowanym przez dr inż. Agnieszkę Palkę,
5. „Analiza instrumentalna w życiu”, zorganizowanym przez dr inż. Ewę Stasiuk i mgr inż. Małgorzatę Katarzyńską,
6. „Statki i porty morskie na wesoło”, zorganizowanym przez dr inż. Sławomira Droździeckiego.
Dzieci miały również możliwość zwiedzania Sali Tradycji naszej Uczelni i zapoznania się z historią powstania Akademii Morskiej w Gdyni. Opiekę nad szczęśliwym dotarciem dzieci do odpowiednich sal sprawowali m.in. członkowie Naszego Koła.

Zakończenie X Bałtyckiego Festiwalu Nauki odbyło się w niedzielę 27 maja 2012 roku na Skwerze Kościuszki. W XIII Pikniku Naukowym BFN uczestniczyło pięć Kół Naukowych działających na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: Chemiczne, Hossa, Translog, Rekiny Biznesu oraz Nasze Koło- Koło Turystyki i Hotelarstwa. Nasi mali goście mogli łowić statki, szukać morskich skarbów i ćwiczyć swoją pamięć w grze „Memory”. Zainteresowanie piknikiem było bardzo duże – pokazy naszych Kół Naukowych na WPiT odwiedziło około 3000 dzieci.