2013 Gdynia

Dnia 11 czerwca 2013 odbyła się „Międzynarodowa konferencja „Mobilność na rynku pracy w sektorze turystyki medycznej, turystyki morskiej i gospodarki morskiej”, której gospodarzem oraz głównym organizatorem było miasto Gdynia. Konferencję podzielono na trzy panele tematyczne: Turystyka Medyczna, Turystyka Morska i Gospodarka Morska. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się m.in. z perspektywami, trendami oraz barierami rozwoju analizowanych sektorów, w tym możliwościami poprawy mobilności i atrakcyjności lokalnych i regionalnych rynków pracy (Trójmiasto, Kaszuby Północne) w relacji do obszaru Południowego Bałtyku. Przygotowane przez panelistów prezentacje najnowszych analiz oraz opracowania typu case study, połączono z otwartą, moderowaną dyskusją z udziałem zaproszonych ekspertów.

Członkowie Naukowego Koła Turystyki i Hotelarstwa wzięli udział w panelu „Turystyka Morska”, podczas którego zostały poruszone takie tematy jak:

  • Analiza przyszłego zapotrzebowania na siłę roboczą w branży turystyka morska. Kierunki rozwoju turystyki morskiej na Morzu Bałtyckim – promowej i wycieczkowej, implikacje dla województwa pomorskiego - dr Ilona Urbanyi – Popiołek Akademia Morska w Gdyni
  • Rozwój turystyki promowej, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z sektora turystycznego na przykładzie Stena Line - dr Maciej Zborowski Stena Line Polska
  • Perspektyw rozwoju turystyki żeglarskiej na przykładzie projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” - Elżbieta Mitura koordynator w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
  • Rozwój turystyki morskiej w województwie pomorskim w aspekcie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 - dr Tomasz Studzieniecki Akademia Morska w Gdyni

Podczas dyskusji moderowanej wysłuchaliśmy opinii następujących ekspertów:  dr Maciej Zborowski Stena Line, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni, dr Tomasz Studzieniecki, dr Joanna Kizielewicz, dr Ilona Urbanyi-Popiołek, Krystyna Hartenberger-Pater Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, prof. Ausrine Armaitienė z Klaipeda University, Instytut Inicjatyw Europejskich.

M.M.