2013 Poznań

II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu odbyła się w terminie 18-20 kwietnia 2013r. Zorganizowana była przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu a jej hasło brzmiało: „Nauka dla środowiska przyrodniczego”. Członkowie naszego Koła, Gracjan Krefta i Mateusz Reszka zaprezentowali referat pt. „Proekologiczne trendy w hotelarstwie”. Wystąpienie przyjęto bardzo pozytywnie, prelegentom zadano wiele pytań odnoście tematu wystąpienia. Niestety członkom koła nie udało nam się uzyskać żadnego wyróżnienia. Wieczorem został zorganizowany wieczór zapoznawczy dla wszystkich uczestników konferencji. W drugim dniu wydarzenia zaproszono uczestników na zwiedzanie Poznania.

G.K.