2013 Poznań

W dniach 7-8.11.2013 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa ICTT  – Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w turystyce, organizowana przez Studenckie Centrum Badań Turystycznych Explorers działające przy Katedrze Turystki Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Konferencja organizowana była w ramach projektu Kadry dla Gospodarki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego. Celem była prezentacja wyników badań dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w turystyce przez studentów.

Referaty zostały wygłoszone pierwszego dnia konferencji w dwóch sesjach – „ICT w turystyce miast i regionów” oraz „Wpływ ICT na zachowania nabywców i przedsiębiorstw w turystyce”. Prezentowali je studenci  z  takich uczelni jak: UE w Poznaniu, UE w Katowicach, UE w Krakowie oraz UP w Poznaniu. Akademię Morską w Gdyni reprezentowały członkinie NKTiH – Magdalena Muzyka i Małgorzata Iglińska. Studentki wygłosiły referat pt. „Innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w promocji turystycznej miast”. W ramach konferencji odbyły się również trzy wykłady specjalne prezentowane przez zaproszonych gości. Tematami wykładów były: „Aplikacje mobilne w turystyce miejskiej”, „Should I book or should I call now – serwisy noclegowe w Polsce” oraz „Urloplandia – nowatorskie rozwiązanie w informacji turystycznej”.

Wieczorem uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę związaną z turystyką miasta Poznań, biorąc udział w grze miejskiej przygotowanej przez organizatorów. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, ich zadaniem było rozwiązanie zagadek według podanych  wskazówek. Następnie wszyscy  zostali zaproszeni do jednego z klubów
poznańskich, gdzie mogli dalej wspólnie się integrować.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na zwiedzanie nowoczesnej Sali Ziemi znajdującej się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

M.I