Kontakt

Adres korespondencyjny:
Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa
Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

Mail:
nktih@wpit.am.gdynia.pl

Strona internetowa:

http://nktih.wpit.am.gdynia.pl

Opiekun Koła:
Dr Katarzyna Mysiak

k.mysiak@wpit.am.gdynia.pl
(58) 69-01-402
Pok. B-38

Administrator strony
Lesiu Dzierżak (BE)