2014 Katowice

II MIĘDZYNARODOWA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA W KATOWICACH

 

W dniach od 18 do 19 kwietnia 2014 r. miała miejsce II Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, która została zorganizowana przez Naukowe Koło Marketingu MERITUM. Tematem konferencji było: „Nowe media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej”. W przedsięwzięciu tym wzięli udział studenci i doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, AWF im. J. Kukuczki w Katowicach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Akademii Morskiej w Gdyni.

18 kwietnia 2014 r.

Pierwszego dnia wygłoszone zostały referaty uczestników konferencji w trzech sesjach. Sesje poprzedzały wystąpienia gości: przedstawicieli firm Stanusch Technologies, iPresso oraz Simple Sp. z o.o. Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa reprezentowało czterech członków: Borska Angelika, Muzyka Magdalena, Wochna Karolina i Szimelpfenig Łukasz. A. Borska napisała artykuł pt.: „Innowacyjne produkty jako forma marketingu w turystyce”, M. Muzyka napisała oraz wygłosiła referat pt.: „Innowacyjny marketing miejsca – na przykładzie Gdyni”, K. Wochna napisała artykuł nt. „Customer Relationship Management – alternatywna forma komunikacji z rynkiem”. Z kolei Ł. Szimelpfenig napisał i wygłosił referat nt. „ Technologie marketingowe wykorzystywane w promocji miast na przykładzie Małego Trójmiasta Kaszubskiego”. Artykuły zostaną zawarte w książkowej publikacji pokonferencyjnej. Oficjalna część pierwszego dnia konferencji zakończyła się rozdaniem certyfikatów. Wieczorem natomiast odbyło się spotkanie integracyjne uczestników konferencji.

19 kwietnia 2014 r.

Drugiego dnia konferencji wszyscy uczestnicy odbyli wycieczkę autokarem do Pszczyny z wizytą w Muzeum Prasy Śląskiej, w Muzeum Zamkowym oraz w Zagrodzie Żubrów. W Muzeum Prasy Śląskiej każdy miał okazję odbić na pamiątkowej kartce wizerunek J. Gutenberga – wynalazcy druku. Po powrocie do Katowic nastąpiło pożegnanie uczestników.

Ł.S.