2014 Poznań

Dnia 15 maja 2014 r. odbyło się X Międzynarodowe Forum Kół Naukowych w ramach Dni Młodych Towaroznawców na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W przedsięwzięciu wzięli udział studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz  Akademii Morskiej. Naukowe koło Turystyki  i Hotelarstwa reprezentowała jedna osoba: Angelika Borska. Wygłosiła referat na temat: „ Konszowanie jako kluczowy moment w kształtowaniu jakości czekolady”. Artykuł został umieszczony w pokonferencyjnej publikacji. Niestety członkini koła nie udało się uzyskać żadnego wyróżnienia.

Tego samego dnia odbyła się również wycieczka do kompanii piwowarskiej  w Poznaniu, gdzie studenci mieli możliwość zobaczenia produkcji piwa oraz skonsumowania piwa na poszczególnych etapach produkcji.

A.B.