2014 Lublin

W dniach 15 – 16 maja 2014 r. miała miejsce XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która została zorganizowana przez Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS działające na Wydziale Ekonomicznym przy Katedrze Zarządzania Jakością i Wiedzą. Tematem konferencji była: „Jakość w procesie integracji systemów zarządzania”. W wydarzeniu udział wzięli studenci i doktoranci z: Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie oraz Akademii Morskiej w Gdyni.

Wystąpienia w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej zostały podzielone na cztery bloki tematyczne. Były to: „Istota i przesłanki integracji systemów zarządzania”, „Rodzaje i metody integracji w warunkach globalizacji”, „Determinanty jakości w zarządzaniu organizacjami”, „Miejsce jakości w procesach integracji systemów zarządzania”.

15 maja 2014

W pierwszym dniu zostały wygłoszone referaty przydzielone do dwóch bloków tematycznych, tj. „Istoty i przesłanki integracji systemów zarządzania” oraz „Rodzaje i metody integracji w warunkach globalizacji”. Zaprezentowane zostały referaty z tych bloków. Po zakończeniu części referatowej odbyło się spotkanie integracyjne.

16  maja 2014

W drugim dniu konferencji pt. „Jakość w procesie integracji systemów zarządzania” zaprezentowane zostały referaty z dwóch pozostałych bloków tj. „Miejsca jakości w procesach integracji systemów zarządzania” i „Determinant jakości w zarządzaniu organizacjami”.  Mateusz Reszka napisał i wygłosił referat pt. „Determinanty kształtowania jakości zarządzania w hotelarstwie”.

Po zakończeniu wygłaszania prac zostały rozdane certyfikaty, pamiątkowe gadżety konferencyjne i publikacja książkowa.

 

M.R.