2014 Olsztyn

W dniu 14 maja 2014 r. miała miejsce XLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Tematem konferencji było hasło „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”. W przedsięwzięciu tym wzięli studenci oraz doktoranci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, Politechniki Świętokrzyskiej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Białostockiej, Politechniki Opolskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Uniwersytetu Rzeszowskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu, Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

14 maja 2014

Wygłaszanie przygotowanych referatów odbyło się w piętnastu sekcjach. Były to następujące sekcje: „Sekcja Nauk Prawnych”, „Sekcja Nauk Weterynaryjnych”, „Sekcja Nauk Biologicznych”, „Sekcja Nauk Pedagogicznych”, „Sekcja Nauk Humanistycznych”, Sekcja Nauk Społecznych”, „Sekcja Nauk Politycznych”, „Sekcja Nauk Medycznych”, „Sekcja Nauk Geodezyjnych”, „Sekcja Nauk o Żywności”, „Sekcja Kształtowania i Ochrony Środowiska”, „Sekcja Nauk Zootechnicznych i Produkcji Zwierzęcej”, „Sekcja Nauk Ekonomicznych”, „Sekcja Nauk Technicznych i Informatycznych” oraz „Sekcja Nauk Teologicznych”. Koło Naukowe Turystyki i Hotelarstwa wystąpiło w Sekcji Nauk Ekonomicznych. Mateusz Reszka napisał oraz wygłosił referaty pt. „Hotelarstwo jako kluczowy sektor w turystyce”, „Marketing bodźcem zakupu usług hotelarskich” oraz „Zarządzanie jakością w turystyce”. Artykuły zostały zawarte w publikacji konferencyjnej. Po wygłoszeniu referatów przez wszystkich uczestników odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród.

M.R.