Historia

 

Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa powstało w 1996 roku z inicjatywy studentów Wydziału Administracyjnego (aktualnie Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa) , specjalności Organizacja Usług Turystyczno – Hotelarskich.
Spośród zadań koła naukowego określonych w Statucie, najważniejsze to: stworzenie możliwości samokształcenia i samorealizacji jego członków w zakresie działalności turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej, pogłębianie wiedzy w zakresie turystyki oraz udział w pracach badawczych związanych z jej rozwojem, nawiązywanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami.

Członkami Koła mogą być:
• studenci Akademii Morskiej,
• pasjonaci i entuzjaści szeroko pojętej turystyki !

Zadania Naukowego Koło Turystyki i Hotelarstwa:
• Pogłębianie wiedzy członków Koła w zakresie rozwoju turystyki i hotelarstwa w regionie,
• Współpraca z instytucjami regionu zajmującymi się turystyką,
• Propagowanie nowych form działania na rzecz rozwoju turystyki w regionie,
• Stworzenie możliwości samokształcenia się członków Koła

Zadania realizowane są poprzez:
• organizację corocznego Dnia Hotelarza w Klubie Studenckim Bukszpryt
• organizację Studenckich Spotkań z Podróżnikami
• współpracę z Urzędem Miasta Gdyni
• organizację wyjazdów szkoleniowych w kraju oraz za granicą
• zwiedzanie trójmiejskich hoteli „ od kuchni”
• uczestnictwo w konferencjach naukowych
• uczestnictwo w targach turystycznych w Polsce i w Berlinie
• promocję Akademii Morskiej w Gdyni
• udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki
• uczestnictwo w warsztatach podróżniczych

Współpraca z Urzędem Miasta Gdyni
• projekt „Gdynia bez barier”,
• Ogólnopolskie Spotkania Podróżników,
• Cutty Sark Tall Ships’ Races 2003,
• Targi Turystyczne Tour Salon Poznań 2002,
• Gdańskie Targi Turystyczne
• tudenckie Spotkania z Podróżnikami

Największym wspólnym przedsięwzięciem był projekt „Gdynia bez barier”
• 1999 r. – badania dotyczące przystosowania infrastruktury turystycznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
• 2000 r. – wydanie „Gdyńskiego informatora dla osób niepełnosprawnych”,
• 2001 i 2002 r. – obsługa organizacyjna Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
• 2001 i 2002 r. – uczestnictwo w koncercie podsumowującym konkurs „Gdynia bez barier”.

Od 2001 roku członkowie Koła pomagali w realizacji Ogólnopolskich Spotkań Podróżników poprzez obsługę stoiska informacyjnego, obsługę sprzętu multimedialnego. Obecnie Koło organizuje Studenckie Spotkania z Podróżnikami. Więcej w zakładce Studenckie Spotkania z Podróżnikami

„Dzień Hotelarza”
Przeprowadzana od 2002 roku impreza ma na celu:
• propagowanie wiedzy o turystyce wśród studentów AM w Gdyni,
• integracja poszczególnych roczników specjalności OUTH oraz pracowników Katedry,
• połączenie nauki z zabawą !

Więcej w zakładce Dzień Hotelarza

Poniżej zamieszczamy działania podjęte w trakcie funkcjonowania Koła

 

2014

Styczeń

 • Udział i pomoc w organizacji cyklicznego spotkania z podróżnikami pt. „Spragnieni świata” w kawiarni podróżniczej Południk 18 w Gdańsku. Temat: Rowerem po trapie, 20.01.2014

Kwiecień

 • Udział w Dniu Otwartym w Akademii Morskiej w Gdyni. Stoisko Naukowego Koła Turystyki i Hotelarstwa cieszyło się dużym zainteresowaniem. Studenci służyli pomocą w pytaniach odnośnie studiowania na naszej uczelni oraz opowiadali kandydatom o działalności NKTiH. Ponadto, chętni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli sprawdzić swoją wiedzę o zabytkach świata i o Akademii. Dla tych, którzy rozwiązali quiz czekały nagrody: w formie ciasta i gadżetów, 04.04.2014
 • Konferencja w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym z udziałem członka Naukowego Koła Turystyki i Hotelarstwa inż. Mateusza Reszka. Podczas XII Forum Turystyki Studenckiej, organizowanym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa, dotyczącej Zagospodarowania Turystycznego Regionu Pomorskiego, wygłosił i przygotował referat pt. „Turystyka aktywna w regionie pomorskim na przykładzie windsurfingu”. Praca została doceniona przez prof. zw. dr hab. Władysława W. Gaworeckiego, 12.04.2014
 • Członkowie Naukowego Koła Turystyki i Hotelarstwa z Akademii Morskiej w Gdyni reprezentowali uczelnię, dorobek naukowy oraz osiągnięcia kół naukowych podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Gdańsku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11. Przygotowali oraz pełnili opiekę nad stoiskiem uczelni. Szczególną uwagę poświęcili własnemu kołu naukowemu, informując o działaniach i zachęcając do uczestnictwa w wydarzeniach przez nich organizowanych. Ponadto promowali, rozdawali ulotki i foldery dotyczące nowo otwieranego kierunku Innowacyjna Gospodarka. Służyli pomocą oraz radą kandydatom na studentów Akademii Morskiej. Zachęcali odwiedzających do zapoznania się z ofertą kształcenia i bogata historią uczelni, 11-13.04.2014
 • Uczestnictwo w II międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej w Katowicach „Nowe media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej”, 18-19.04.2014


2013

Styczeń

 • Współorganizacja akcji „Ciacho” dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 10.01.2013

Luty

 • Organizacja Kuligu dla międzynarodowej grupy studentów programu Erasmus, 22.02.2013

Marzec

 • Promocja AM na Targach Edukacyjnych w Chojnicach, 06.03.2013
 • Wyjazd szkoleniowy do Berlina na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2013, zapoznanie się z ofertą krajów uczestniczących w Targach, zwiedzanie zabytków Berlina, 08-10.03.13
 • Uczestnictwo w konferencji naukowej pt.: „Nowe Trendy w Turystyce” w Gdańsku w hotelu Radisson Blu, 13.03.2013
 • Realizacja projektu- XI Dzień Hotelarza „Japonia jakiej nie znacie”, 14.03.2013

Kwiecień

 • Udział w Dniu Otwartym Akademii Morskiej w Gdyni- wystawienie stoiska promocyjnego NKTiH, oprowadzanie grup zorganizowanych po uczelni, pomoc przy zdjęciach z maskotką AM, 11.04.2013
 • Udział w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2013 – obsługa stoiska targowego Akademii Morskiej, 12-14.04.2013
 • Uczestnictwo w 11. Międzynarodowym Forum Turystyki Studenckiej – „Mały ruch graniczny między Polską i Rosją jako czynnik ożywienia gospodarczego”, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany turystycznej pomiędzy woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim a Obwodem Kaliningradzkim. org. Wyższa szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 13.04.2013
 • Uczestnictwo w I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji pt. „Nowe media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej” zorganizowanej przez Koło Naukowe Marketingu MERITUM działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, wygłoszenie referatu pt. „Social media w hotelarstwie”, Katowice 18-19.04.2013
 • Uczestnictwo w II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych pt. „Nauka dla środowiska przyrodniczego” organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wygłoszenie referatu pt. ” Proekologiczne trendy w hotelarstwie”, 18-20.04.2013

Maj

 • Organizacja wyjazdu do Szwecji dla studentów zagranicznych wymiany studenckiej ERASMUS, promem Linii Stena Line, 03-05.05.2013
 • Promocja Akademii Morskiej podczas obchodów Europejskiego Dnia Morza, prowadzenie warsztatów pt. „Edukacja Morska – Turystyka Morska – Innowacje w Gospodarce Morskiej” pod kierunkiem dr Joanny Kizielewicz wraz z ekspertami z Coventry University Technology Park oraz Akademii Morskiej w Szczecinie, Valletta, Malta 20-22.05.2013
 • Udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki w Gdyni. Oprowadzanie grup zorganizowanych po Akademii Morskiej, przygotowanie stoiska NKTiH na Skwerze Kościuszki, organizacja oraz przeprowadzenie konkursów w czasie festiwalu, 22-26.05.2013

Czerwiec

 • Uczestnictwo w Konferencji Publicznej pt. „Mobilność na rynku pracy w sektorach turystyki medycznej, turystyki morskiej i gospodarki morskiej”, Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 11.06.2013

Październik

 • Wygłoszenie referatu, dotyczącego stanu rozwoju turystyki morskiej w Polsce, przygotowanego przez dr Joannę Kizielewicz podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, Teatr Muzyczny w Gdyni, 04.10.2013

Listopad

 • Udział w promocji kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych organizowanej przez AM – 5.11.2013
 • Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej ICTT pt.”Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w turystyce”, organizowanej przez Studenckie Centrum Badań Turystycznych Explorers, działające przy Katedrze Turystki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wygłoszenie referatu pt. „Innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w promocji turystycznej miast”, Poznań, 7-8.11.2013
 • Gdyńska Parada Niepodległości, 11.11.2013
 • Wizyta w Hotelu Hilton w Gdańsku, 13.11.2013
 • Wizyta w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku, zapoznanie się z jego działalnością, 14.11.2013
 • Udział i pomoc w organizacji imprezy integracyjnej dla studentów z wymiany „Erasmus”, 14.11.2013
 • Zwiedzanie Hotelu Gdańsk, 14.11.2013
 • Organizacja VI Studenckiego Spotkania z Podróżnikami, 27.11.2013
 • Wizyta w hotelu Tulip Residence w Gdańsku, 29.11.2013

Grudzień

 • Udział i pomoc w organizacji cyklicznego spotkania z podróżnikami pt. „Spragnieni świata” w kawiarni podróżniczej Południk 18 w Gdańsku. Temat: Czarne – Bałtyckie 2013, 16.12.2013

 

2012

Luty

 • Promocja AM na targach edukacyjnych w Kartuzach- 16.02.2012
 • Promocja AM na Targach Edukacyjnych „EDUKACJA” w Lublinie, 20-22.02.2012

Marzec

 • Realizacja projektu- X Dzień Hotelarza „Fiesta Española”, 01.03.2012
 • Promocja AM na Targach Edukacji i Pracy w Toruniu, 5-7.03.2012
 • Wyjazd szkoleniowy do Berlina na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2011, zapoznanie się z ofertą krajów uczestniczących w Targach, zwiedzanie zabytków Berlina, 9-11.03.2012

Kwiecień

 • Uczestnictwo w Polsko- Czeskim Studenckim Sympozjum Naukowym pt. „Turystyka społeczna. Stan i perspektywy rozwoju w Polsce i Republice Czeskiej” organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Studenckie Koło Naukowe Turystyki AE Jelenia Góra. Wygłoszenie referatu pt. „Aktywizacja środowiska osób starszych i niepełnosprawnych poprzez organizację wycieczek turystyczno – krajoznawczych na przykładzie gdyńskiego Stowarzyszenia Turystyki „Bez Barier”, Szklarska Poręba 12-15.04.2012.
 • Udział w Dniu Otwartym Akademii Morskiej w Gdyni- wystawienie stoiska promocyjnego NKTiH, 13.04.2012
 • Udział w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2012 – obsługa stoiska targowego Akademii Morskiej, 13-15.04.2012
 • Uczestnictwo w X Jubileuszowym Międzynarodowym Forum Turystyki Studenckiej pt. „Aspekty organizacyjno- ekonomiczne Euro 2012 Polska- Ukraina” organizowanym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Wygłoszenie referatu pt. „Dostępność komunikacyjna i jej znaczenie w turystyce na przykładzie miasta Gdańsk”, Gdańsk, 14.04.2012
 • Udział w Konferencji IT & NEW MEDIA infoShare 2012, Gdańsk, 19- 20.04.2012
 • Promocja AM na targach edukacyjnych w Wejherowie- 25.04.2012
 • Uczestnictwo w I Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne metody promocji w turystyce” organizowaną przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu i Koło Naukowe TRIP CLUB. Wygłoszenie referatu pt. „Jak wypromować  obiekt cenny przyrodniczo, aby w wyniku działań marketingowych i napływu turystów nie uległ zniszczeniu na przykładzie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”, Wrocław, 25- 27.04.2012
 • Udział w zajęciach terenowych- Nordic Walking, 27.04.2012
 • Udział w 15. Międzynarodowych Mistrzostwach Autostopowych, 28.04- 02.05.2012

Maj

 • Współorganizacja pobytu Prof. Tihomira Lukovica z Dubrownika, uczestnictwo w cyklu wykładów pt. 1. Definition, sources and classification of nautical tourism. Cruise industry & destination management, sustainable development. 2. Cruise industry & destination management, sustainable development. 3. Marina industry,  5 European markets, SWOT analysis, 07-11.05.2012
 • Współorganizacja imprezy integracyjnej pt. „Euro Party” w Klubie Studenckim „Bukszpryt” dla grupy niemieckich studentów, uczestniczących w  polsko- niemieckim seminarium pt. „Managing cultural diversity in Europe” organizowanego przez Akademię Morską w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven, 14.05.2012
 • Wizyta w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zapoznanie się z ofertą i funkcjonowaniem obiektu, 17.05.2012
 • Udział w polsko- niemieckim seminarium pt. „Managing cultural diversity in Europe” organizowane przez Akademię Morską w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven. Uczestnictwo w wykładach, zapoznanie z kulturą sąsiedniego kraju, 13- 20.05.2012, 26.05- 02.06.2012
 • Udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki w Gdyni. Oprowadzanie grup zorganizowanych po Akademii Morskiej, przygotowanie stoiska NKTiH na Skwerze Kościuszki, organizacja oraz przeprowadzenie konkursów w czasie festiwalu, 23-27.05.2012
 • Wyjazd szkoleniowy do Słupska dla I roku MSU OUTH- 24.05.2012

Czerwiec

 • Organizacja akcji uświadamiania o HIV na AM w Gdyni- 13.06.2012

Październik

 • Udział w Festiwalu Przygody „Wanoga” organizowanego przez Polski Klub Przygody- 5-7.10.2012
 • Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.” Geograficzne, społeczne, turystyczne i rekreacyjne aspekty kształtowania przestrzeni” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe „Globtroter”, działające na wydziale Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wygłoszenie referatu pt. „Urządzenia OUTDOOR FITNESS –jako przykład zagospodarowania rekreacyjnego przestrzeni publicznych w Polsce”, Lublin, Janów Lubelski, 11-13 .10.2012
 • Wyjazd szkoleniowy do Kościerzyny dla III roku OUTH oraz dla II roku MSU OUTH- 24.10.2012

Listopad

 • Organizacja „Erasmus Party”- 08.11.2012
 • Udział w Gdyńskiej Paradzie Niepodległości- 11.11.2012
 • Organizacja V Studenckiego Spotkania z Podróżnikami- 14.11.2012
 • Udział w Gdyńskich Warsztatach Podróżniczych – Droga do Shangri-la: dwa lata w Azji w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, 15.11.2012
 • Udział w konferencji „Medionalia 2012″ na Politechnice Gdańskiej- 16 – 18.11.2012
 • Udział w Spotkaniu z Podróżnikami Kaukaz 2012 organizowane przez Radę Dzielnicy Obłuże i Miejską Bibliotekę Publiczną, 22.11.2012
 • Wizyta w Hotelu Ibis Styles (Wasko) w Redzie. Zapoznanie się z ofertą i funkcjonowaniem obiektu- 23.11.2012
 • Udział w Kongresie „Zarządzanie metropoliami XXI wieku”, 26- 27.11.2012
 • Wolontariat podczas VII Forum Energetycznego w Sopocie, 29.11- 01.12.2012

Grudzień

 • Udział w akcji mikołajkowej organizowanej dla dzieci przez Fundację Sport na Zdrowie na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni, 01.12.2012
 • Wizyta w Arthotelu Lalala w Sopocie. Zapoznanie się z ofertą i funkcjonowaniem obiektu, 07.12.2012

2011

Styczeń

 • Udział w XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na statku szkolnym Horyzont II, 09.01.2011
 • Realizacja cyklicznej imprezy – IX Dzień Hotelarza „Namaste Indie”- prezentacje związane z tematem imprezy, zapoznające z kulturą, zwyczajami i geografią Indii, konkursy i zabawy związane z tematem przewodnim, malowanie henną, degustacja indyjskiej kuchni, pokaz belly dance (szkoła tańca „Belledi”), impreza integracyjna w Klubie Studenckim Bukszpryt, 12.01.2011

Luty

 • Promocja AM w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni, 16.02.2011
 • Promocja AM na Targach Edukacyjnych w Kartuzach, 1.03.2011

Marzec

 • Wizyta w Spa w Hotelu Sheraton oraz Ośrodku Balneologicznym w Sopocie. Zapoznanie się z ofertą i funkcjonowaniem obiektów, 07.03.2011
 • Wyjazd szkoleniowy do Berlina na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2011, zapoznanie się z ofertą krajów uczestniczących w Targach, zwiedzanie zabytków Berlina, 10-13.03.2011
 • Udział w Dniu Otwartym Akademii Morskiej w Gdyni – oprowadzanie i zapoznanie uczniów szkół średnich z uczelnią oraz kierunkami studiów, 22.03.2011
 • Promocja AM na Targach Edukacyjnych w Rzeszowie, 29-30.03.2011

Kwiecień

 • Uczestnictwo w konferencji pt. „450 dni do Euro 2012 – czy jesteśmy gotowi?” organizowaną przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu. Wygłoszenie referatu pt. „Przygotowanie i potencjalne korzyści ze współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej na przykładzie gminy Gniewino”, 8-9.04.2011
 • Udział w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2011 – obsługa stoiska targowego Akademii Morskiej, 15-17.04.2011
 • Wizyta w Hotelu Haffner i Hotelu Lalala w Sopocie. Zapoznanie się z ofertą i funkcjonowaniem tych obiektów, 20.04.2011

Maj

 • Wizyta w Hotelu Wieniawa, Domu Zdrojowym w Juracie i Gospodarstwie Agroturystycznym w Mrzezinie. Zapoznanie się z ofertą i funkcjonowaniem tych obiektów, 06.05.2011
 • Udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki w Gdyni. Oprowadzanie grup zorganizowanych po Akademii Morskiej, przygotowanie stoiska NKTiH na Skwerze Kościuszki, organizacja oraz przeprowadzenie konkursów w czasie festiwalu, 26-29.05.2011

Lipiec

 • Wyjazd szkoleniowy do Mikołajek, wizyta w Hotelu Gołębiewski, 18-22.07.2011
 • Promocja AM w Wilanowie. Obsługa stoiska AM podczas akcji „Gdynia w Wilanowie”, 22-24.07.2011

Wrzesień

 • Obsługa spotkania inauguracyjnego Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na statku szkolnym Horyzont II, 29.09.2011
 • Obsługa imprezy wieńczącej otwarcie Planetarium na Wydziale Nawigacyjnym, 30.09.2011

Październik

 • Obsługa organizacyjna Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 na statku szkolnym s/v Dar Młodzieży, 01.10.2011
 • Uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Gospodarczym, panel Przemysł czasu wolnego, tematyka dotyczącą Turystyki Kulinarnej, 14.10.2011
 • Promocja AM w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Gdyni, 18.10.2011
 • Promocja AM w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, 26-27.10.2011
 • Wizyta w Hotelu Rezydent i Hostelu Central w Sopocie. Zapoznanie się z ofertą i funkcjonowaniem tych obiektów, 28.10.2011

Listopad

 • Wizyta w Hotelu Dwór Oliwski w Gdańsku – Oliwie, 9.11.2011
 • Wizyta w Hotelu Soleil w Sopocie, 10.11.2011
 • Gdyńska Parada Niepodległości, 11.11.2011
 • Organizacja IV Studenckiego Spotkania z Podróżnikami, 17.11.2011
 • Udział w konferencji pt. Produkty turystyczne i oferta inwestycyjna  Polski Północno – Wschodniej w Hotelu ARKON PARK w Gdańsku – Oliwie, 18.11.2011
 • Organizacja spotkania z Katarzyną Masin – archeolog, podróżnik, autorką filmów dokumentalnych, 24.11.2011, 1.12.2011

Grudzień

 • Sprzedaż ciast przygotowanych przez studentów, pieniądze ze sprzedaży przeznaczone dla potrzebujących dzieci, 1.12.2011
 • Wyjazd szkoleniowy do Krakowa (Hotel Copernicus, Hotel Stary, Hotel Gródek), 5-11.12.2011
 • Współorganizacja zbiórki zabawek, przyborów szkolnych, słodyczy dla potrzebujących dzieci, 24.11-09.12.2011
 • Współorganizacja akcji mikołajkowej dla dzieci z MOPS Sopot, Wydział Ekonomiczny UG Sopot, 11.12.2011
 • Wizyta w Hotelu Hilton w Gdańsku, 13.12.2011
 • Wizyta w Hotelu Scandic w Gdańsku, 14.12.2011
 • Wizyta w Hotelu Qubus w Gdańsku, 20.12.2011

2010

Styczeń

 • Realizacja projektu- VIII Dzień Hotelarza „ViVa Brasil”, 07.01.2010

Marzec

 • Wyjazd na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2010 oraz zwiedzanie stolicy Niemiec, 11-14.03.2010
 • Promocja Akademii Morskiej na Targach Przyszłości we Władysławowie, 18.03.2010
 • Udział w promocji Kół Naukowych na Akademii Morskiej, 24.03.2010
 • Zapoznanie się ofertą Hoteli w Sopocie (Sofitel Grand Sopot), 26.03.2010

Kwiecień

 • Organizacja III Studenckiego Spotkania z Podróżnikami, 22.04.2010
 • Obsługa organizacyjna na Horyzoncie II, 29.04.2010

Maj

 • Dzień Promocji Akademii Morskiej, wystawienie stoiska promocyjnego NKTiH, 5.05.2010
 • Udział w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2010- obsługa stoiska targowego AM, 7-9.05.2010
 • Udział w polsko- niemieckim seminarium pt. „Managing cultural diversity in Europe” organizowane przez Akademię Morską w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven. Uczestnictwo w wykładach, zapoznanie z kulturą sąsiedniego kraju, 10-14.05.2010, 30.05-5.06.2010
 • Organizacja wyjazdu szkoleniowego„Kaszebszci Wanoga” dla II roku OUTH. Wyjazd przygotowany w celu zapoznania się z kulturą Kaszub, 20-21.05.2010
 • Uczestnictwo w VIII Bałtyckim Festiwalu Nauki, 30.05.2010

Listopad

 • Wyjazd szkoleniowy do Wrocławia w celu zapoznania się z działalnością obiektów hotelarskich miasta (The Granary La Suite Hotel, Art Hotel) oraz zwiedzanie miasta i zabytków, 11-14.11.2010
 • Wyjazd promujący Akademię Morską w szkołach ponad gimnazjalnych na terenie miasta – Olsztyn, 22-26.11.2010
 • Promocja Akademii Morskiej w szkołach ponad gimnazjalnych na terenie miasta Iława, 29.11-1.12.2010

Grudzień

 • Współorganizacja akcji mikołajkowej dla dzieci z MOPS Sopot oraz Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie. Organizacja zbiórki zabawek, słodyczy, przyborów szkolnych, przygotowanie konkursów, 05.12.2010

2009

Marzec

 • Udział w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2009 – obsługa stoiska targowego AM, 17-19.04.2009

Kwiecień

 • Udział w XIV Targach Turystyki i Wypoczynku- Lato 2009 w Warszawie- zwiedzanie stoisk wystawowych, 24.04.2009
 • Wyjazd szkoleniowy do Lublina w celu zapoznania się z działalnością obiektów hotelarskich miasta (Hotel Vanilla) oraz zwiedzanie miasta i zabytków (Państwowe Muzeum na Majdanku, Zamek Lubelski, Kaplica Trójcy Świętej, panorama miasta z Wieży Trynitarskiej, Podziemna Trasa Turystyczna pod Starym Miastem); 24-26.04.2009

Październik

 • Obsługa organizacyjna Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 na statku szkolnym s/v Dar Młodzieży, 04.10.2009 r.
 • Wyjazd szkoleniowy do Warszawy w celu zapoznania się z działalnością obiektów hotelarskich miasta (Bristol, Polonia Palace, Novotel Warsaw Airport, Sofitel Victoria, Hilton, Radisson BLU, Intercontinental, Mercure Fryderyk Chopin, Marriott) oraz zwiedzanie zabytków (Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza) i miasta, 16-18.10.2009
 • Zapoznanie się z działalnością Hoteli w Gdyni (Hotel Hotton), 23.10.2009

Listopad

 • Organizacja imprezy pt. „II Studenckie Spotkanie z Podróżnikami” w Klubie Studenckim „Bukszpryt”, 26.11.2009

Grudzień

 • Zapoznanie się z ofertą Hoteli w Gdyni (Hotel Kuracyjny), 04.12.2009

2008

Marzec

 • Udział w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2008: obsługa stoiska targowego AM, organizacja seminarium przygotowanego przez Katedrę OUTH AM,

Kwiecień

 • Jednodniowa wycieczka po Trójmieście w celu zapoznania się z działalnością obiektów hotelarskich miast – Gdynia, Gdańsk i Sopot (Hotel Rezydent, Dwór Oliwski, Hotel Nadmorski, Hotel Faltom, Hotel Hanza)

Maj

 • Udział w przygotowywaniu seminarium nt. „Marka wiejskiego produktu turystycznego” organizowanym przez Urząd Gminy w Somonino oraz Katedrę OUTH AM, Ostrzyce 19-20.05.2008

Październik

 • Obsługa organizacyjna Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009 na statku szkolnym s/v Dar Młodzieży,

Grudzień

 • Realizacja projektu VII Dzień Hotelarza – American Dream, 11.12.2008

2007

Marzec

 • Udział w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2007: obsługa stoiska targowego AM, organizacja seminarium przygotowanego przez Katedrę OUTH AM,
 • Udział w Berlińskich Targach Turystycznych ITB 2007, zwiedzanie stoisk wystawowych oraz zabytków Berlina

Kwiecień

 • Organizacja wyjazdu szkoleniowego do Warszawy w celu zapoznania się z bazą noclegową stolicy (Hotel Sofitel Victoria, Hotel la Regina, Hotel Hilton, Hotel Continental) oraz zwiedzanie zabytków miasta (Zamek Królewski), 31.03-01.04.2007

Maj

 • Udział w przygotowywaniu seminarium nt. „Marka wiejskiego produktu turystycznego” organizowanym przez Urząd Gminy w Somonino oraz Katedrę OUTH AM, Ostrzyce, 19-20.05.2007

Czerwiec

 • Obsługa organizacyjna 25-lecia s/v Daru Młodzieży, 28.06.2007

Październik

 • Obsługa organizacyjna Inauguracji Roku Akademickiego 20007/2008 na statku szkolnym s/v Dar Młodzieży, 02.10.2007

Listopad

 • Uczestnictwo w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Wykorzystanie elementów Promotion-Mix w promocji turystyki w regionach” organizowanej przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu w Szczecinie. W konferencji udział wzięło 40 uczestników z Białegostoku, Wrocławia, Gdańska, Lublina i Wrocławia oraz 20 uczestników ze Szczecina, 12 – 14.11.2007
 • Wyjazd szkoleniowy do Wrocławia w celu zapoznania się z działalnością obiektów hotelarskich miasta (Hotel Radisson, Art Hotel, schronisko młodzieżowe „Mleczarnia”) oraz zwiedzanie zabytków (Panorama Racławicka), 7-12.12.2007

Grudzień

 • Realizacja projektu VI Dzień Hotelarza- RUSOparty, 13.12.2007

2006

Marzec

 • Udział w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2006: obsługa stoiska targowego AM, organizacja seminarium nt. Turystyczna oferta zagospodarowania czasu wolnego przygotowanego przez Katedrę OUTH AM,

Kwiecień

 • Udział w przygotowywaniu seminarium nt. Turystyka szansą społeczno-gospodarczego rozwoju wsi, organizowanym przez Urząd Gminy w Somonino oraz Katedrę OUTH AM, Ostrzyce 22-23.04.2006

Maj

 • Współpraca z Akademickim Klubem Jachtowym przy organizacji Eliminacji do Mistrzostw Świata w Regatach Łodziami klasy „Omega”

Październik

 • Wyjazd do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie TOUR SALON 2006,: – uczestnictwo w seminariach odbywających się w ramach targów, – zwiedzanie miasta Poznań oraz obiektów hotelarskich na terenie miasta;

Listopad

 • Slajd z Podróży – Tybet

Grudzień

 • Realizacja projektu V Dzień Hotelarza- Made in Asia, 14.12.2006

2005

Marzec

 • VI Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów – KOLOSY 2004

Maj

 • Studenckie spotkania podróżników, 19-21.05.2005

2004

Marzec

 • V Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów – KOLOSY 2003
 • Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 2003,

Kwiecień

 • Udział w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2003,

Grudzień

 • III Dzień Hotelarza – „ŚWIAT OKIEM PODRÓŻNIKA”

2003

Marzec

 • Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 2003: uczestnictwo w seminariach, zwiedzanie Berlina

Kwiecień

 • Udział w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2003: obsługa stoiska AM, organizacja Turnieju Szkół Turystycznych, obsługa seminarium organizowanego przez Katedrę OUTH
 • Udział w Targach „Akademia 2003”

Lipiec

 • współpraca z Urzędem Miasta Gdynia przy obsłudze największej na świecie imprezy żeglarskiej – THE CUTTY SARK TALL SHIPS’ RACES – obsługę turystów i mieszkańców w punktach informacji turystycznej, pełnienie funkcji oficerów łącznikowych.

Październik

 • wyjazd do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie TOUR SALON 2003: uczestnictwo w seminariach odbywających się w ramach targów, opracowywanie projektu „Atrakcyjność turystyczna Gniezna i okolic”,

Listopad

 • wyjazd do Warszawy w celu zapoznania się z funkcjonowaniem następujących hoteli: Hotel Sofitel Victoria, Hotel Novotel Centrum, Hotel Marriott, Hotel Mercure Fryderyk Chopin

Grudzień

 • realizacja projektu „II Dzień Hotelarza”:  rozgrywki zespołowe w Auli uczelnianej, mecz siatkówki „studenci kontra wykładowcy”, impreza integracyjna w klubie „Pokład” w Gdyni.

2002

Marzec

 • Udział w Targach Turystycznych ITB Berlin 2002, wyjazd organizowany przez Pomorskie Centrum Pilotażu i Przewodnictwa
 • Współpraca z Urzędem Miasta Gdynia w przygotowaniu „VI Gdyńskich Spotkań Podróżników” organizowanych w Hotelu Gdynia w Gdyni: obsługa stoiska informacyjnego VI Spotkań, w czasie trzech dni trwania imprezy, obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz audiowizualnego w czasie trwania imprezy

Kwiecień

 • Pomoc w organizacji i obsługa recepcji na targach akademickich Akademia 2002 organizowanych przez Uniwersytet Gdański
 • Uczestnictwo w Targach Turystycznych GTT 2002: obsługa stoiska AM na Gdańskich Targach Turystycznych 2002, uczestnictwo w konkursie: Projekt Produktu Turystycznego Region zwieńczone zdobyciem wyróżnienia, prowadzenie recepcji seminarium odbywającego się w ramach Targów
 • Spotkanie z Panem Markiem Rudowskim, motolotniarzem i podróżnikiem nt. „Statkiem i motolotnią na Spitsbergen”. Impreza z organizowana dla wszystkich studentów AM

Maj

 • Współpraca z Urzędem Miasta Gdynia przy obsłudze organizacyjnej Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Uczestnictwo w koncercie podsumowującym konkurs „Gdynia bez barier”- opieka nad uczestnikami i zaproszonymi gośćmi
 • Pomoc w organizacji imprez odbywających się na statku szkolnym AM Horyzont II- obsługa konferencji i bankietów
 • Pomoc w organizacji Dni Otwartych Akademii Morskiej- oprowadzanie grup maturzystów po terenie uczelni

Czerwiec

 • Uczestnictwo w konferencji „Turystyka jako dochodowa dziedzina gospodarki Pomorza” organizowanej przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe- prezentacja w sesji plakatowej nt. „Leśny zamek –Łapalice jako produkt turystyczny Pojezierza Kaszubskiego”

Lipiec

 • Obsługa konferencji i bankietu odbywającego się na statku szkolnym s/v Dar Młodzieży

Październik

 • Obsługa organizacyjna Inauguracji Roku Akademickiego 2002/2003 na statku szkolnym s/v Dar Młodzieży
 • Udział w Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu
 • Współpraca z Urzędem Miasta Gdynia przy obsłudze konferencji prasowej nt. imprez cyklicznych w mieście, obsługa recepcji stoiska miasta

Listopad

 • Zwiedzanie obiektów hotelarskich Trójmiasta: hotel Holiday Inn, Mercure Hevelius, Hanza.

Grudzień

 • Organizacja ogólnouczelnianej imprezy „Dzień Hotelarza”: organizacja rozgrywek zespołowych na Auli uczelni, organizacja meczu siatkówki „studenci kontra wykładowcy”

2001

Marzec

 • Obsługa stoiska WSM na Gdańskich Targach Turystycznych 2001, uczestnictwo w konkursie: Produkt Turystyczny XV wieku,

Kwiecień

 • Udział w I Ogólnopolskich Warsztatach Kół Naukowych Studentów Specjalności Turystycznych „Kształtowanie koncepcji rozwoju produktu turystycznego Miasta Szczecina i regionu Zachodniopomorskiego – Szczecin, kwiecień 2001”
 • Udział w Międzynarodowym Seminarium w ramach Bałtyckiej Akademii Turystycznej: „Organizacja imprez masowych”

Maj

 • Somonino – udział w IV Kiermaszu Agroturystycznym
 • Współpraca z Urzędem Miasta Gdyni przy obsłudze organizacyjnej Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Uczestnictwo w koncercie podsumowującym konkurs „Gdynia bez barier”
 • Obsługa recepcji w czasie Targów Mleczarskich w Gdańsku
 • Współpraca z Urzędem Miasta Gdyni przy organizacji programu promocyjnego Gdyni, Gdyński Tramwaj: „Gdy inwestujesz- Gdynia”

Czerwiec

 • Pomoc organizacyjna przy realizacji Międzynarodowej Konferencji „Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki” w Sulęczynie

Listopad

 • Współpraca z Urzędem Miasta Gdyni przy realizacji konferencji: Turystyka Biznesowa

Grudzień

 • Przygotowanie od strony organizacyjnej „Giełdy Szkół Turystycznych” oraz seminarium realizowanego przez Katedrę OUTH w ramach Gdańskich Targów Turystycznych 2002