Bałtycki Festiwal Nauki

 

Impreza popularno-naukowa organizowana od 2003 roku przez wyższe uczelnie województwa
pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelnianego. Festiwal jest adresowany do mieszkańców  Wybrzeża i regionu niezależnie od wykształcenia, począwszy od przedszkola!

Jego celem jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania.

W dniach 26 – 27 maja 2011 roku na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni odbywał się IX Bałtycki Festiwal Nauki. Pracownicy dydaktyczni oraz inżynieryjno – techniczni Katedr WPiT przygotowali sześć  imprez festiwalowych, w skład których wchodziło pięć pokazów i warsztatów w laboratoriach badawczych WPiT oraz wykład multimedialny. Wszystkie imprezy zostały skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Trójmiasta. Głównym celem była nauka przez zabawę i bez wątpienia został on osiągnięty.

W ciągu dwóch dni trwania Festiwalu dzieci oraz ich nauczyciele, którzy odwiedzili nasz Wydział, wzięli udział w następujących pokazach:

1. „Chemia jaką każdy lubi”, zorganizowanym przez dr inż. Alinę Dereszewską i dr inż. Joannę Brzeską.
2. „Niewidoczni towarzysze naszego organizmu”, zorganizowanym przez dr inż. Anitę Kukułowicz i mgr inż. Agatę Muszyńską

3. „Proste metody wykrywania zafałszowań żywności”, przygotowanym przez dr inż. Aleksandrę Wilczyską i drinż. Joannę Newerli-Guz

4. „Czy lody sązdrowe?” zorganizowanym przez dr inż. Agnieszkę Palkę
5. „Analiza instrumentalna w życiu”, zorganizowanym przez dr inż. Ewę Stasiuk i mgr inż. Małgorzatę Katarzyńską
6. „Statki i porty morskie na wesoło”, zorganizowanym przez dr inż. Sławomira Droździeckiego.

Łącznie przez dwa dni imprez festiwalowych nasz Wydział odwiedziło około 300 dzieci z
różnych trójmiejskich szkół. Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć . Opiekę nad szczęśliwym dotarciem dzieci do odpowiednich sal sprawowali m.in. członkowie naszego Koła.

Podsumowaniem IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki, tak zwaną wisienką na torcie był XII Piknik Naukowy BFN, który odbył się w niedzielę 29 maja 2011 roku, tradycyjnie na Skwerze Kościuszki. Podczas pikniku Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa  uczyło dzieci łowić statki w dużym basenie napełnionym wodą. Dzieci mogły również stać się poszukiwaczami skarbów morskich oraz zagrać w grę „Memory”. Przygotowane przez nas atrakcje cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród najmłodszych.

D.S