Slajd z podróży – Tybet

 

Zdjęcia ze spotkania, które odbyło się w listopadzie 2006.