2011 Gdańsk

 

Dnia 18 listopada 2011r. w Hotelu ARKON PARK *** w Gdańsku Oliwie odbyła się jednodniowa konferencja pt. „Produkty turystyczne i oferta inwestycyjna Polski Północno – Wschodniej”. Wzięło w niej udział około 150 osób, przeważali studenci z wyższych szkół turystycznych z całego Trójmiasta. Nasze Koło reprezentowały następujące osoby: Dominika Stachowiak, Izabela Czubak, Katarzyna Bondar oraz Krystian Lewandowski. Plan dnia był bardzo napięty, na szczęście uczestnicy mieli przerwy na odpoczynek, ciepły posiłek i napoje (zapewnione przez organizatorów), w restauracji hotelowej Long Island. Trzeba nadmienić, że wnętrze sali restauracyjnej przykuwało uwagę ciekawą aranżacją na wzór amerykański.

Tematyka konferencji opierała się głównie na EGO SA, czyli na współpracy pięciu miast (Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki i Augustów) na szczeblu turystyki. Każde z miast z osobna zachowało swoje indywidualne walory turystyczne. Jednak nie chcąc ze sobą konkurować, stworzyły pierwszy w Polsce projekt partnerski, w którym udało się porozumieć aż 5 miastom.  Dzięki temu można powiedzieć, że zatarła się granica między województwami Warmińsko – Mazurskim i Podlaskim. Tworząc bogatą, a przede wszystkim zróżnicowaną ofertę turystyczną dla Polaków, ale także dla osób zagranicznych.  Projekt ten ma przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Północno-Wschodniej.

Na wystąpieniach poruszano takie zagadnienia jak:

- Ruch turystyczny w Polsce Północno – Wschodnie na podstawie przeprowadzonych badań w roku 2010 (Pan Wojciech Kodłubański)

- Szlaki turystyczne i kulturowe jako markowy produkt turystyczny na przykładzie Polski Północno – Wschodniej (Pan Cezary Molski)

- Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna na przykładzie obszaru EGO SA (Pan Cezary Molski)

- Oferta turystyczna i inwestycyjna obszaru EGO SA (Pani Anna Somorowska)

- Analiza przewag konkurencyjnych Polski Północno – Wschodniej (Pani Anna Somorowska)

- Budowa marki regionu oraz kreacja i rozwój produktów turystycznych regionu na przykładzie Polski Północno – Wschodniej (Pani dr Marzena Wanagos)

- Możliwość tworzenia wspólnych produktów turystycznych i ich promocja, wspólna oferta turystyczna na przykładzie EGO SA (Pani dr Marzena Wanagos)

- Partnerstwo jako wyzwanie dla rozwoju lokalnego (Pan Wojciech Kodłubański)

Przez cały czas na konferencji zaproszonym osobom towarzyszyli przedstawiciele władz z wszystkich 5 miast partnerskich. W czasie trwania konferencji można było zapoznać się z materiałami promującymi turystykę na obszarze EGO SA. Miła atmosfera w hotelu i w czasie przemówień, pokaz nader interesujących slajdów sprawiał, że czas leciał nieubłagalnie szybko. Możemy pogratulować Partnerom Projektu Platforma Współpracy EGO SA” sprawnego przeprowadzenia konferencji, która została bardzo przychylnie przyjęta przez uczestników.
Więcej informacji o EGO SA

K.L