Dzień Hotelarza

 

Przeprowadzana od 2002 roku impreza ma na celu:

- propagowanie wiedzy o turystyce wśród
studentów AM w Gdyni,

- integracja poszczególnych roczników
specjalności OUTH oraz pracowników Katedry,

- połączenie nauki z zabawą !

I Dzień Hotelarza

II Dzień Hotelarza

V Dzień Hotelarza „Made in Asia

VI Dzień Hotelarza „Rusoparty”

VII Dzień Hotelarza „American dream”

VIII Dzień Hotelarza „ViVa Brasil”

IX Dzień Hotelarza „Namaste Indie”